top of page

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Uygulamaları Eğitimi

"İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Uygulamalar” Eğitimimiz içeriğinde;

Arabulucu Avukat ve Öğretim Üyesi tarafından;

• İş kanunu ve iş yargılamasındaki yenilikler

• Alt işverenlik ve iş yeri devri

• Ücret

• İşin düzenlenmesi

• İkale fesih ve iş güvencesi

• Kıdem ihbar ve Diğer tazminat hakları

 

Eski SGK Baş Müfettişi ve Öğretim Üyesi tarafından;

• 5510 saylı kanuna göre;

• 4A/4B/4C Kapsamında sigortalılar

• işyeri bildirimi

• Alt işveren, işveren vekili, ödünç iş ilişkisi

• İş kazası ve meslek hastalıkları (unsurları, işverenin sorumluluğunun tespiti, soruşturmalar, beden gücü kaybında esas alınacak mevzuat)

• İtibari hizmet

• Malüllük ve engellilik

• Hizmet tespiti ve davaları

• İdari para cezalarına itiraz

• Prim borçlarında zamanaşımı

• Cezai Hükümler konuları işlenecektir.​

*Eğitimimiz tamamlanmıştır. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Please reload

bottom of page